Van concept naar een interactief prototype

Concept, user stories, interactieontwerp, interactief prototype, user tests

user story onderzoek user story onderzoek user story

"Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met UXKids. Zij brachten ons de expertise en kennis die wij als KB nog niet in huis hebben, en hebben een mooie eerste schets van onze digitale jeugdbibliotheek geleverd die aansluit bij de belevingswereld van het kind.

UXKids werkt snel, stelt de goede kritische vragen en levert mooie en bruikbare dingen op. Job well done!"

Lieke Hoefs, Projectmanager Jeugd bij de Koninklijke Bibliotheek

onderzoek user story onderzoek
Download de case study als PDF

Het project in het kort

Als onderdeel van het netwerk van openbare bibliotheken werkt de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan een digitaal platform voor de jeugd. Het doel van dit platform is om in het digitale domein de ontwikkeling van taal-, lees-, en mediavaardigheden van kinderen te stimuleren.

Tijdens de eerste fase van dit project (waarbij de focus ligt op 9 tot 12 jarige gebruikers) heeft UXkids de KB ondersteund bij het maken van de vertaalslag van een idee en visie naar een concept en ontwerp. Op basis van een inventariserend onderzoek met de gebruikers en de randvoorwaarden van de KB, is UXkids aan de slag gegaan met het ontwerpen van een kind- en gebruiksvriendelijke online-omgeving.

UXkids was ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een klikbaar prototype met als doel een tastbaar startpunt voor de verdere ontwikkeling. De wensen en behoeften van zowel kinderen als de KB heeft UXkids verwerkt in user stories. Deze heeft UXkids in nauwe samenwerking met de KB vertaald naar eerste schetsen en vervolgens een kindvriendelijk grafisch ontwerp. Hierbij was het van groot belang dat het prototype moest aansluiten bij de belevingswereld van de jonge gebruikers evenals bij de bestaande huisstijl van de KB. Tijdens gebruikersonderzoek heeft UXkids het prototype getoetst met kinderen.