Design Thinking: Een nieuwe naam voor een vertrouwde mindset

7 sep. 2023

De vijf fases van de design thinking methode
De vijf fases van de design thinking methode

Design thinking. Wie heeft er tegenwoordig niet van gehoord? Bedrijven uit verschillende sectoren profileren zich steeds vaker met deze ‘nieuwe manier van werken’. Innovatie teams worden opgericht met als doel ‘Design thinking’ een vaste plek te geven binnen het bedrijf. ‘Design thinking’ staat voor een moderne, toekomstgerichte en innovatieve aanpak.

Maar wat houdt ‘Design thinking’ eigenlijk in? In de basis staat de term voor een oplossingsgerichte werkwijze waarbij de gebruiker centraal staat. De Design thinking methode volgt een iteratief proces bestaande uit vijf fases. De fases kunnen sequentieel en parallel lopen of worden herhaald als dat nodig is.

De five fases van de design thinking methode

Empathize: Begrijp je doelgroep

Het uitgangspunt van ‘Design thinking’ is altijd de gebruiker. Elke oplossing binnen een bedrijf - van interne vraagstukken over marketinguitingen tot het product zelf - start met een inventarisatie van de wensen en behoeften van de doelgroep. Tijdens de emphasize fase staan vragen centraal als: Voor wie is de oplossing? Welke kennis en ervaring heeft de doelgroep? In welke context gaat de oplossing gebruikt worden? 

Define: Definieer het probleem

Gewapend met begrip, kennis en inzichten over de doelgroep kan een duidelijk beeld worden geschetst van het probleem. Waar loopt de gebruiker tegenaan? Welke wensen en behoeften zijn er? Wat moet de oplossing straks allemaal kunnen? Tijdens de define fase worden alle vereisten verzameld waar de oplossing aan moet voldoen. 

Ideate. Genereer ideeën

Nu begint het creatieve proces; zo vrij mogelijk nadenken over de verschillende aspecten van de oplossingen. Tijdens de ideate fase wordt er nog niet geoordeeld over een denkrichting en worden verschillende scenario’s naast elkaar gezet. Voorwaarde voor een valide idee is dat een (deel van) het probleem voor de doelgroep wordt opgelost. 

Prototype. Maak een prototype

De gebruiker staat nog steeds centraal. Dat betekent dat alle oplossingsrichtingen worden voorgelegd aan de doelgroep om deze te valideren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat ideeën worden uitgewerkt in een vorm die de gebruiker in de juiste context kan beoordelen. Er zijn verschillende manieren van prototyping, zoals bijvoorbeeld paper prototyping of juist volledig interactieve klikmodellen. De meest geschikte vorm is afhankelijk van de doelgroep en de complexiteit van de oplossing.

Test. Test de oplossing

Als laatste fase wordt de oplossing voorgelegd aan de doelgroep. Alleen de daadwerkelijke doelgroep heeft de eigenschappen, zoals voorkennis, specifieke wensen en behoeften, die nodig zijn om de oplossing te testen. De Design thinking methode volgt een iteratief proces. De kans is namelijk klein dat de eerste oplossing direct aan alle vereisten voldoet. De inzichten uit het onderzoek dienen als aanvulling op de requirements uit fase 1 en 2. 

Design thinking is een mindset

Als we naar bovenstaande fases van het Design Thinking proces kijken, dan valt misschien op dat deze manier van werken helemaal niet zo nieuw is. Design thinking is eigenlijk een nieuwe naam voor een vertrouwde mindset.

Gaan we 15 jaar terug in de tijd dan zien we dat dezelfde mindset bekend stond als Human Computer Interaction (HCI) of User Centered Design (UCD). Vervolgens werden alle aspecten, van onderzoek tot ontwerp, samengevat onder de noemer User Experience (UX). Pas de afgelopen jaren hebben we het over Design Thinking. 

Maar los van welke naam we het beestje geven, een aantal principes zijn over de jaren heen, in grote lijnen, hetzelfde gebleven:

  1. We ontwerpen (digitale) producten vóór mensen. Niet andersom. De mens is niet een pion die een product (website/ app/ programma, etc.) moet bedienen maar het product bestaat om de mens te helpen/ ondersteunen. 

  2. De mens staat centraal. We houden tijdens het ontwerpproces rekening met wie de mensen zijn die straks met het product gaan werken. Wat weten zij al? Wat nog niet? Wat is hun doel? In welke situatie willen zij een product gebruiken? etc.

  3. Het ontwerpproces is iteratief. We verwachten niet dat we gelijk het ei van Columbus te vinden. We gaan heen en weer tussen idee, uitwerking en validatie, totdat wij alle kennis hebben om tot de beste oplossing te komen.

  4. We werken zoveel mogelijk in een multidisciplinair team. Dat betekent dat we tijdens het ontwerpproces alle beschikbare expertise binnen een organisatie op het juiste moment betrekken. Zo nemen we altijd onderbouwde ontwerpbeslissingen.

  5. We werken oplossingsgericht. Niet het probleem maar ‘Hoe lossen we het op?” staat centraal. We gaan ook buiten de bekende kaders op zoek naar de beste oplossing.

“Design thinking betekent dat je een probleem benadert door de ogen van een designer en uit het perspectief van een gebruiker.” 

Ook bij UXkids begint een ontwerp altijd bij de gebruiker. We dompelen ons het liefst helemaal onder in de belevingswereld van onze - meestal jonge - doelgroep. Onze ideeën en ontwerpen brengen we altijd terug naar de doelgroep. Zo weten we zeker dat we de juiste ontwerpkeuzes hebben gemaakt en komen we snel tot een ontwerp dat aansluit bij de doelgroep. 

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie