UXkids Privacyverklaring

UXkids is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bijgewerkt op 20-09-2023.


Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 


Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Sabina Idler, UXkids B.V.

1. Wie is UXkids en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

UXkids B.V. is gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90704436.


Telefonisch kunt u ons bereiken via +31 (0)20 737 05 89 en per e-mail via info@uxkids.nl.


Dit privacybeleid is van toepassing op:

 • klanten/relaties van UXkids;

 • potentiële klanten/relaties met wie UXkids contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;

 • ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van UXkids;

 • bezoekers van de website van UXkids;

 • deelnemers aan onderzoeken uitgevoerd door UXkids;

 • alle andere personen die contact opnemen met UXkids of van wie UXkids persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van UXkids).

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

UXkids verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Uw gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type


Uw bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adresgegevens


Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling

3. Verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

UXkids is een onderzoeksbureau dat gebruikersonderzoek uitvoert met personen jonger dan 16 jaar. Voor analysedoeleinden bewaren wij de volgende gegevens van onderzoeksdeelnemers:

 • Voor- en achternaam

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Video-/ -audio-/ en beeldopnames uit het onderzoek

Wanneer we gegevens voor een ander doel gebruiken dan interne documentatie en analyse, zullen wij dit altijd voorafgaand aan een onderzoekssessie aangeven. Bij minderjarige deelnemers zullen wij altijd toestemming vragen aan ouders of voogd.


Als u denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@uxkids.nl.

4. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

U heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Dit is noodzakelijk voor: 

 • het afhandelen van uw betaling

 • het verzenden van onze nieuwsbrief

 • het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • het documenteren van onderzoekssessies voor interne analysedoeleinden.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer dan 6 maanden. Tenzij UXkids verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert UXkids de wettelijke bewaartermijnen. 

6. Delen wij persoonsgegevens met derden?

UXkids verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) UXkids.

Bepaalde gegevens verwerken en beheren wij d.m.v.:

a) Mailchimp

De nieuwsbrieven en overige algemene e-mails worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Ook wanneer u hebt aangegeven mondeling of schriftelijk geïnteresseerd te zijn contact te onderhouden met UXkids voegen wij uw e-mailadres toe aan Mailchimp. U kunt zich op elk moment uitschrijven door gebruik te maken van de ‘uitschrijven’ link in de e-mail of door middel van een persoonlijk verzoek via privacy@uxkids.nl.

b) Pipedrive

Contactgegevens van onze klanten en relaties beheren wij in Pipedrive. De volgende gegevens bewaren wij in Pipedrive: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Functie, Telefoonnummer, E-mailadres, Adresgegevens, Correspondentie geschiedenis. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@uxkids.nl. 

Overige services waar wij gebruik van maken zijn Google Gmail, Google Calendar, Google Forms en Calendly.

Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht voldoen aan de privacy eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UXkids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Welke cookies, of vergelijkbare technieken gebruiken wij?

UXkids gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Hoe kunt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UXkids en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@uxkids.nl.

9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

UXkids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@uxkids.nl.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

11. Heeft u vragen of feedback?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via +31 (0)20 737 05 89, privacy@uxkids.nl of een brief sturen naar UXkids B.V., Panamalaan 6M, 1019 AZ Amsterdam.

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie