Conceptontwikkeling

Een goed product begint met een sterk concept. UXkids heeft ruime ervaring met het vertalen van een idee of propositie naar een concept dat aansluit bij de doelgroep.

Conceptontwikkeling voor kinderen en jongeren is soms nog een ondergeschoven kindje. Men gaat te snel van idee naar uitwerking, met als gevolg dat de doelgroep niet scherp genoeg is gedefinieerd, de context van het gebruik onduidelijk is of, in het ergste geval, het idee helemaal geen bestaansrecht heeft onder de doelgroep.

Bij UXkids staat de doelgroep vanaf de conceptontwikkeling centraal. Zo zorgen wij voor een rode draad die houvast geeft tijdens het hele ontwerpproces.

Van idee naar concept

User persona’s

Een belangrijke stap is het in kaart brengen van de doelgroep. Voor wie gaan wij een product (website, app, etc.) maken? Bij UXkids werken we graag met user persona’s. Door kinderen en jongeren te betrekken, leren wij hoe hun dag eruitziet, wat hen motiveert en waar hun frustraties liggen. Met deze kennis helpen we jou bij het aanscherpen van je idee of concept, zodat deze ook echt aansluit bij de doelgroep.

User journeys

Naast user persona’s zijn ook user journeys een waardevolle manier om de gebruiker, en met name de context van het gebruik, beter te begrijpen. Een user journey beschrijft de interactie met een product van begin tot einde. Een goede gebruikerservaring (UX) zorgt op elk moment tijdens deze journey voor een positieve ervaring. Door de user journey te definiëren, kunnen gemakkelijk use cases worden bepaald. Een use case geeft aan wat de gebruiker, op een bepaald moment, wil kunnen doen met een product. Op basis van use cases kunnen wij bepalen welke functionaliteit de doelgroep echt nodig heeft.

Conceptontwikkeling

Een goed conceptontwerp houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep op verschillende momenten tijdens de user journey. We brengen in kaart wat een product wel of niet moet kunnen, welke functionaliteiten gewenst zijn en hoe we deze het beste kunnen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan de contentstructuur, de ‘tone of voice’ of de mate van externe motivatie door middel van gamification.

Rikki mascot

We kijken verder dan de doelgroep

De gebruiker is meestal niet de enige groep om rekening mee te houden. Denk aan schaduwgebruikers zoals ouders, leerkrachten of verzorgers en vergeet de stakeholders vanuit de business niet.

Bij UXkids kijken we verder dan de gebruiker en leggen we alle belangen naast elkaar. Zo zorgen we ervoor dat een concept aansluit bij de doelgroep én intern draagvlak heeft.

Kinderen delen hun mening tijdens een focusgroep

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie
Kinderen delen hun mening tijdens een focusgroep

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie
Kinderen delen hun mening tijdens een focusgroep

We horen graag van je

Heb jij een vraag of een leuk project? Wij denken graag met je mee!

Rikki illustratie